OBVESTILA


03.04.2014

Predstavitev in uporaba 3. elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije.

Termina: 13. maj, 5. november 2014
Čas: 9.00 – 13.00
Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki uporabljajo UDK in je brezplačen.

Vsebina:
  1. Predstavitev elektronske izdaje UDC MRF 2011 in nekaj teoretičnih osnov UDK.
  2. Funkcionalnost in zgradba elektronske izdaje tabel UDK.
  3. Tehnike iskanja.
  4. Priročnik Univerzalna decimalna klasifikacija.
  5. Novosti v UDC MRF 2011 glede na starejše izdaje.

Tečaj izvajata: Boris Rifl, mag. Darija Rozman

Prijavnico in več informacij o predstavitvi UDK najdete na spletni strani NUK, Knjižničarji, Program Izobraževanja.


08.01.2014

Skladno z uporabo 3. elektronske izdaje Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF 2011 v COBISS-u, v polju 675, podpolju $v vpisujemo kodo UDCMRF 2011.


05.01.2014

Novi glavni vrstilci UDK in splošni privesni vrstilci UDK v UDCMRF 2011 (v primerjavi z UDCMRF 2006) :

Skupina 0 Splošno 13
Skupina 1 Filozofija. Psihologija 1
Skupina 2 Verstva. Teologija 140
Skupina 3 Družbene vede 208
Skupina 5 Naravoslovne vede. Matematika 1615
Skupina 6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 138
Skupina 7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 14
Skupina 8 Jezikoslovje. Filologija. Književnost 260
Skupina 9 Geografija. Biografija. Zgodovina 214
Splošni privesni vrstilci za jezik =... 365
Splošni privesni vrstilci za obliko (0...) 1
Splošni privesni vrstilci za kraj (1/9) 2022
Splošni privesni vrstilci za rase in ljudstva (=...) 9
Splošni privesni vrstilci za čas "..." 454
Splošni privesni vrstilci s črtico. Lastnosti. Materiali. Osebe -0... 37


01.01.2014

SREČNO IN USPEŠNO 2014!